หัวข้อข่าว

ข่าวล่าสุด

23-06-65

ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565ส่งผลกระทบแก่ผู้ที่ประสบภัยและเดือดร้อนกว่า 30 หลังคาเรือนและจำนวนกว่า 100คนโดยประมาณหลังสำนักงานเขตได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาช่วยเหลือแล้ว
ในวันที่23 มิถุนายน  2565 ทางบริษัทวัฒนพันธุ์อินดัสเทรียล จำกัดจึงออกนโยบายจัดสรร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ฟูกที่นอน หมอน และผ้าห่มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

14-12-64

ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Roof

ในปี 2564 ฝ่ายบริหาร บริษัทวัฒนพันธุ์อินดัสเทรียล จำกัด ได้จัดตั้งงบประมาณสำหรับการพัฒนาโรงงานประจำปี ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดตั้งหลังคาโซล่าร์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้ามาเสริมกำลังการใช้งานในส่วนของการผลิตโดยการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และได้มีการเปิดการทำงานอย่างเป็นทั้งการในไตรมาสที่ 1 ปี 2565ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าสำรอง สามารถช่วยผลิตไฟฟ้าทดแทนได้กว่า 20% จากการใช้งานเดิมโดยผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์นี้โดย บริษัท เอสทีเอสอินทิเกรชั่น จำกัด
อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Roof
(14 ธันวาคม 2564)

ในปี 2564 ฝ่ายบริหาร บริษัทวัฒนพันธุ์อินดัสเทรียล จำกัด ได้จัดตั้งงบประมาณสำหรับการพัฒนาโรงงานประจำปี ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดตั้งหลังคาโซล่าร์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้ามาเสริมกำลังการใช้งานในส่วนของการผลิตโดยการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และได้มีการเปิดการทำงานอย่างเป็นทั้งการในไตรมาสที่ 1 ปี 2565ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าสำรอง สามารถช่วยผลิตไฟฟ้าทดแทนได้กว่า 20% จากการใช้งานเดิมโดยผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์นี้โดย บริษัท เอสทีเอสอินทิเกรชั่น จำกัด
อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

หัวข้อข่าว

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
อ่านเพิ่มเติม

Tag : โรงงานผลิตสายรัดพลาสติก, ผู้ผลิตสายรัดพลาสติก, สายรัดพลาสติก Pet, สายรัดพลาสติก PP, สายรัดกล่อง, จำหน่ายสายรัด, เชือกรัดกล่อง, ที่รัดของ , สายรัด Pet, สายรัด พลาสติก, สายรัดของพลาสติก, สายรัดสินค้า, สายรัดพาเลท, สายรัดอเนกประสงค์, เครื่องรัดกล่องมือโยกStraps, Strapping Band, PP Band, PET Band, PP Strapping Band, PP Strap, PET Strap, Box Strap, PP Product, Packing strap